Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Marina Jirnsum is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Marina Jirnsum via de e-mail of de website van Marina Jirnsum is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van Marina Jirnsum en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marina Jirnsum.

Een ligplaats reserveren bij Marina Jirnsum?

We ontvangen u graag!

Bekijk tarieven